המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

מענקי מחקר

 

תם המועד להגשת הצעות מחקר. להתראות בשנה הבאה.

הסבר על תהליך ההגשה והנחיות כלליות
כניסה למערכת לניהול מחקרים
בעבודה עם המערכת יש להשתמש בדפדפן Google Chrome

 

מועצת הבריאות הסמיכה את המכון הלאומי לערוך ולעודד מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות שמטרתם להעריך את יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שרותי הבריאות בישראל, איכותם, יעילותם ועלותם.

מידי שנה מפרסם המכון הלאומי "קול קורא" – להגשת הצעות מחקר. הזמנה נשלחת למוסדות ולחוקרים העוסקים בנושא וכן מתפרסמת בעיתונות. ההצעות הרלוונטיות עוברות תהליך מקובל של הערכת עמיתים בארץ ובחו"ל וההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר של המכון.

בתוך כך נקבעו שלושה נושאים תחומים עיקריים בהם מוזמנות הצעות מחקר:

  • ארגון שרותי הבריאות
  • כלכלת הבריאות
  • איכות שרותי הבריאות

 

ה"קול קורא" עשוי להדגיש ולהזמין הצעות בנושאים ממוקדים יותר בהתאם להמלצות של מועצת הבריאות או מוסדות המכון.

מידי שנה מוגשות כ-300 הצעות מחקר, מתוכן כ-20% מקבלות אישור סופי על ידי ועדת המחקר.
החוקרים נדרשים לדווח על התקדמות המחקר ומעת לעת מוזמנים להציג את ממצאיהם ולדון עליהם בפורום המתאים (מועדון חוקרים, כנסים, סדנאות ועוד).