המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פיתוח מודל המבוסס על אסטרטגיית "החריג החיובי" (Positive Deviance) במטרה למנוע זיהומים בבתי חולים בישראל

חוקרים: ענת גסר-אדלסבורג1, ליאור לבנשטיין2, אשר שלמון3, דן שטיינברג4
  1. אוניברסיטת חיפה
  2. המרכז הרפואי רמב"ם
  3. מרכז רפואי הדסה עין כרם
  4. מרכז רפואי בני ציון
רקע: קיים פער בין הנחיות למניעת זיהומים לבין יישומן בפועל. בכדי לגשר על פער זה, מחקר זה מבוסס על גישת החריג החיובי (PD-Positive Deviance).
מטרות: 1) לאתר, למפות ולסווג פרקטיקות ייחודיות של אנשי צוות יחידים עפ"י תחומים וסקטורים, בשלושה בתי חולים: הדסה עין כרם, בני ציון ורמב"ם, בתחום מניעת זיהומים, ודרכן אף לגלות מענה לשטחים "אפורים" בתחום; (2) להעריך ולתקף את הפרקטיקות המוצעות בעזרת היחידות למניעת זיהומים; (3) להפיץ ולהטמיע את הפרקטיקות בקרב צוותי בתי החולים; (4) לבדוק את השפעתן של הפרקטיקות על שינוי התנהגותי של צוותי בתי החולים לשמירה על כללי מניעת זיהומים; (5) לבדוק את השפעתן של הפרקטיקות בהפחתת שיעורי הזיהומים הנרכשים מחיידקים עמידים ואלח דם נרכש מצנתר מרכזי.
שיטה: מחקר מסוג Mixed research methods.
ממצאים עיקריים: בוצעו 132 ראיונות אישיים, תצפיות וצילומי וידאו עם אנשי צוות מסקטורים שונים בבתי החולים. מתוכם נמצאו 50 פרקטיקות ייחודיות שאינן קיימות בהנחיות המקובלות למניעת זיהומים.
מסקנות: גישת ה-PD מאתרת פתרונות יצירתיים של הצוותים המקצועיים בבתי החולים על בסיס המשאבים הקיימים, ויש ביכולתה להתגבר על חסמים ולהניע לשיתוף פעולה של כל אנשי הצוות.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: אנשי צוות מהיחידות למניעת זיהומים בבתי החולים המשתתפים במחקר, יכולים להשתמש בגישה זו כדי ליצור שינוי רוחבי בשאר המחלקות, תוך שיתוף והפצת הידע בין בתי החולים השונים.
מס’ מחקר: א/2016/134
תאריך סיום המחקר: 03/2020