המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

הערכת מידת יעילות, תופעות הלוואי והסיכון להתמכרות לקנאביס רפואי כפי שנתפסים על ידי חולים, רופאים ואחיות בישראל

חוקרים: מנפרד גרין1, מיכאל דור2, שרון שניטמן1
  1. אוניברסיטת חיפה
  2. אוניברסיטת אריאל
רקע: קנאביס רפואי נועד לשימוש למניעת סימפטומים במגוון מחלות או תופעות לוואי של תרופות כגון: תופעות לוואי של כימותראפיה, כאב כרוני, הפרעות נוירולוגיות ועוד. בשל התנגדותם של רופאים רבים לשימוש בקנאביס הרפואי, הסטיגמה הקיימת על השימוש בו ובשל קשיים בהסדרת מתן הטיפול, יתכן וישנם פערים בין תפיסת הצוותים הרפואיים לבין תפיסת המטופלים בנושא יעילות הקנאביס הרפואי והסיבות לשימוש בו.
מטרות: לבחון את העמדות, תפיסת היעילות, תופעות הלוואי והסיכון לתלות בקנאביס רפואי בקרב מטופלים, רופאים ואחיות.
שיטה: סקר שאלונים נערך בקרב 307 מטופלים אשר משתמשים או שהשתמשו בעבר בקנאביס רפואי, 65 רופאים ו-65 אחיות. השאלונים בחנו עמדות, תפיסת היעילות, תופעות לוואי וסיכון להתמכרות לקנאביס רפואי. מחקר איכותני נערך בעזרת ראיונות עומק בקרב 20 מטופלים, 10 רופאים ו-10 אחיות.
ממצאים עיקריים: בהשוואה לרופאים ולאחיות, המטופלים החזיקו בעמדות החיוביות ביותר כלפי קנאביס רפואי ותפיסת היעילות הייתה החיובית ביותר. הרופאים החזיקו בעמדות ובתפיסת היעילות הכי פחות חיוביות. בדומה לכך, המטופלים דיווחו על מעט תופעות לוואי וסיכון נמוך להתמכרות לעומת הרופאים והאחיות. ממצאי הרגרסיה הליניארית הראו כי השכלה נמוכה נמצאה קשורה לעמדות חיוביות יותר כלפי קנאביס רפואי בקרב מטופלים. גיל צעיר והשכלה נמוכה נמצאו קשורים אל תפיסת יעילות טובה יותר בקרב מטופלים, פחות תופעות לוואי ולסיכון נמוך להתמכרות.
מסקנות: ממצאי המחקר הנוכחי תורמים להעלאת המודעות לגבי חשיבות ניטור וליווי מטופלים המשתמשים בקנאביס רפואי על מנת למנוע שימוש יתר או שימוש לרעה וכן למנוע תפיסות שגויות וציפיות לא ריאליות לגבי יעילות הקנאביס הרפואי בקרב מטופלים.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: הפערים שנמצאו בין תפיסות המטופלים לבין הצוותים הרפואיים מראים כי קיים צורך ביותר מידע ומחקר לגבי השימוש בקנאביס רפואי. בנוסף, קיים צורך בשיפור התקשורת בין המטופלים לרופאים בנוגע לקנאביס רפואי, ליעילותו ולתופעות הלוואי, על מנת לתת למטופלים את הטיפול האופטימאלי.
מס’ מחקר: א/2016/195
תאריך סיום המחקר: 02/2020