המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

מוסדות המכון

נשיא – שר הבריאות
 
חבר נאמנים
יו"ר פרופ' אבי ישראלי
פרופ' אליק אבירם ד"ר ברוך לוי
ד"ר נחום אגוז גב' זיוה ליטבק
פרופ' מלי אהרנפלד פרופ' משה לשנו
פרופ' מאיר אורן פרופ' שלמה מור-יוסף
פרופ' לאה אחדות פרופ' אורלי מנור
ד"ר אשר אלחיאני פרופ' לחיים נגן
פרופ' ליאון אפשטיין עו"ד עוזי סלנט
פרופ' חיים ביטרמן מר רן סער
ד"ר יאיר בירנבאום פרופ' גור עופר
ד"ר יורם בלשר פרופ' מנחם פיינרו
פרופ' גבי בן-נון פרופ' יוסף פליסקין
ד"ר בשארה בשארת פרופ' אהוד קוקיה
פרופ' יעקב גלזר מר ניר קידר
פרופ' שמעון גליק ד"ר ברוך רוזן
פרופ' מנפרד גרין גב' סיגל רגב-רוזנברג
פרופ' יונתן הלוי פרופ' שפרה שורץ
פרופ' זמיר הלפרן פרופ' אלישבע שמחן
ד"ר ערן הלפרן פרופ' מרדכי שני
ד"ר בעז לב ד"ר מיכאל שרף
ד"ר גיל לביא
ועד מנהל
יו"ר פרופ' אורלי מנור
פרופ' ליאון אפשטייןמר רן סער
ד"ר יאיר בירנבאוםפרופ' גור עופר
פרופ' גבי בן נוןגב' סיגל רגב-רוזנברג
 ד"ר גיל לביאפרופ' שפרה שורץ
פרופ' שלמה מור-יוסףפרופ' מרדכי שני
מנהל מדעי – פרופ' חיים ביטרמן
מנהלת אדמ' – גב' זיוה ליטבק
ועדת מחקר 
פרופ' אורי אבירם פרופ' שמעון גליק
פרופ' אליק אבירם פרופ' ורדה סוסקולני
ד"ר נחום אגוז פרופ' אורלי מנור
פרופ' יוחנן בן-בסט פרופ' עמיר שמואלי
פרופ' חיים ביטרמן
ועדת ביקורת 
יו"ר מר ניר קידר
פרופ' יוסף פליסקין
 International Advisory Committe
 Chairmen Prof. Richard Saltman, US & Prof. Shlomo Mor-Yosef, IL  
  Mr. Charles N. Kahn III – Federation of American Hospitals, US
Prof. Christian Lovis – University of Geneva, Switzerland
Prof. Martin McKee – University of London, Englan
Prof. Walter Ricciardi – Italian National Institute of Health, Italy
Prof. Stephen Schoenbaum – The Commonwealth Fund, US
Dr. Lisa Simpson – AcademyHealth, US
Prof. Wynand van de Ven – Erasmus University, The Netherlands