המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פורום מדיניות

מפגש בכירי מערכת הבריאות לשם הצגת מחקרים וקיום דיונים והחלפת דעות בנושאים אקטואליים.
מפגש זה מתקיים 3–4 פעמים בשנה, בשיתוף האיגוד למנהל רפואי.
במפגשים משתתפים בכירי מערכת הבריאות לשם דיון והחלפת דעות בנושאים אקטואליים שנמצאים על סדר היום הציבורי או שיש להם השלכה מידית על תהליכי קבלת ההחלטות. מומחים מתחומים שונים מוזמנים להשתתף במפגשים אלה לפי הנושא הנדון.

סדרת מפגשים בנושא מגפת קורונה 2020

רשימת מפגשים קודמים:

 • ינואר 2020 – המחלקות הפנימיות במדינת ישראל
 • יוני 2019 – אתגרים אתיים במערכת הבריאות בישראל
 • פברואר 2019 – בחירות 2019 – בוחרים בריאות
 • אוקטובר 2018 – שימוש יתר בתרופות
 • יוני 2018 – הכנסת תרופות מצילות חיים לשב"ן
 • נובמבר 2015 – תחרות ושיתופי פעולה בין קופות החולים
 • פברואר 2015 – בחירות 2015 – בוחרים בריאות
 • ינואר 2013 – בחירות 2013 – בוחרים בריאות
 • פברואר 2011 – הממשל התאגידי בקופות החולים
 • אפריל 2010 – בריאות השן לכול – מתי? על חשבון מי? כיצד?
 • פברואר 2006 – תהליך התקצוב במערכת הבריאות – ריכוזיות מול ביזור
 • נובמבר 2005 – סוגיות בתהליך עידכון סל הבריאות
 • ינואר 2005 – הגנה על תרופות פטנט בישראל – למה וכמה?
 • נובמבר 2004 – קופת חולים חמישית?
 • יוני 2004 – הרפורמה בבריאות הנפש – מבט באמצע הדרך
 • מרץ 2004 – כיצד נעודד חשיבה כלכלית אצל הרופאים?
 • ינואר 2004 – הרצוי והמצוי בהבטחת איכות המזון ובטיחותו
 • יוני – 2003 – מחסור ברופאים במדינת ישראל – האומנם?
 • מרץ 2003 – הקשר בין רופאים וחברות התרופות
 • ינואר 2003 – הבטחת איכות בריאות – אתגר ניהולי
 • דצמבר 2002 – דוח ועדת אמוראי
 • אוקטובר 2002 – שירותי בריאות כללית במבחן חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 • יוני 2002 – סטוארט אלטמן – Increasing Healthcare spending in the US
 • מרץ 2002 – הרחבת סל השירותים הלאומי בישראל
 • ינואר 2002 – הטיפול בנושא הרשלנות הרפואית בישראל
 • מרץ 1998 – הקצאות המקורות בין קופות חולים – שינויים והתאמות בנוסחת הקפיטציה
 • ינואר 1998 – עודף רופאים
 • נובמבר 1997 – השלכות הצעת חוק ההסדרים במשק על המשך תהליך הרפורמה במערכת הבריאות
 • יוני 1997 – הביטוח המשלים ושירותי בריאות פרטיים במערכת הבריאות בישראל