המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

אירועים אחרים

ספר מערכת הבריאות על שולחן הניתוחים – איה בר עוז, גבי בן נון, שפרה שורץ 2019

THE LANCET – Health in Israel, May, 2017
Visit of Prof. Richard Horton, Launch of Israel-Country Serie
Health in Israel – THE LANCET
Health in Israel – “THE LANCET” Series Abstracts translations, Hebrew & Arabic

ההסדרים הכספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל: מצב קיים, כשלים והמלצות
פרופ' קובי גלזר ופרופ' אבי ישראלי, פברואר 2012

כנס ממשל תאגידי בקופות החולים
בשיתוף עם המרכז לאתיקה בירושלים
פברואר 2011, משכנות שאננים, ירושלים

מערכת הבריאות לאן? מחוק ביטוח בריאות שיוויוני לאי-שוויון בבריאות

ערב ספר עם צאת ספרו של פרופ' חיים דורון, 
פברואר 2010, כפר המכביה, רמת גן