המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

כנס ים-המלח

כנסי ים-המלח השנתיים נועדו לדון בשאלות מדיניות בריאות הנמצאות על סדר היום הציבורי במטרה לשפר את תפקודה של מערכת הבריאות. בכנסים משתתפת צמרת מערכת הבריאות בארץ מכל המגזרים והם משמשים כבמה לחילופי דעות, הסקת מסקנות, השגת הסכמות וגיבוש המלצות.

לכנס ים-המלח מתכונת קבועה: הנושא נקבע על ידי הועד המנהל של המכון. ועדת היגוי בוחרת 3 צוותי עבודה שמכינים מבעוד מועד טיוטות של ניירות עבודה על האספקטים השונים של הנושא. טיוטות אלה מונחות בפני המשתתפים לדיון בשני ימי הכנס במגמה להגיע למרב ההבנה ולגיבוש נייר עמדה והמלצות מוסכמות. למרות שהמשתתפים בכנסים באים מארגוני בריאות בעלי אינטרסים שונים, ברוב השאלות נעשה מאמץ שהדיון יהיה פתוח, צמוד לעובדות ונעדר התנצחויות. נוצרה מסורת המבטיחה שגם בעלי דעות מוצקות נחשפים לטיעונים נגדיים ולהנמקותיהם.

המסמך הסופי, שמסכם את החלופות שנדונו ואת ההמלצות של הכנס, מובא אל שולחן שר הבריאות והנהלת המשרד בתקווה שישקלו את יישומן ואת הדרכים לכך. הניסיון מלמד כי לא אחת תורגמו ההמלצות לדפוסי פעולה ממשיים.

כנס ים-המלח האחרון:

כנס ים-המלח ה-19: 25 שנה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יו"ר רוני גמזו (2019) 

רשימת כנסים שהיו: