המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

הכנס השנתי

אחת לשנה נערך כנס מחקר במדיניות בריאות. בכנס מוצגות עבודות מחקר בנושאים שהם בתחום עיסוקו של המכון. הכנס מהווה מקום מפגש לקובעי מדיניות, חוקרים, רופאים וסטודנטים מתחומים מדעיים שונים שיש להם נגיעה בניהול מערכת הבריאות ושירותיה השונים.

הכנס השנתי האחרון:

הכנס השנתי ה-13 למדיניות הבריאות, מאי 2018
לזכרו של פרופ' חיים דורון ז"ל
בשיתוף שירותי בריאות כללית
יו"ר: ד"ר ערן הלפרן, מנהל מרכז רפואי רבין
ספר תקצירים ורשימת הפוסטרים המצטיינים 

רשימת כנסים שהיו:

 • הכנס השנתי ה-12 למדיניות הבריאות, יו"ר רפאל ביאר, מאי 2017, מלון אינטרקונטיננטל, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-11 למדיניות הבריאות, יו"ר יונתן הלוי, מאי 2015, מלון דן פנורמה, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-10 למדיניות הבריאות, יו"ר בשארה בשארת, מאי 2014, מלון אינטרקונטיננטל, תל אביב
 • הכנס השנתי ה-9 למדיניות הבריאות, יו"ר חוה טבנקין, מרץ 2012, מלון אינטרקונטיננטל, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-8 למדיניות הבריאות, יו"ר משה לשנו, דצמבר 2010, מלון הילטון, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-7 למדיניות הבריאות, יו"ר רויטל גרוס, דצמבר 2008, מלון הילטון, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-6 למדיניות הבריאות, יו"ר חנן מוניץ, דצמבר 2007, מלון הילטון, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-5 למדיניות הבריאות, "עשור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי", יו"ר גור עופר, מרץ 2005, מלון הילטון, תל-אביב
 • הכנס השנתי ה-4 למדיניות הבריאות, יו"ר ועדת היגוי שאול שאשא, דצמבר 2003, מלון דן פנורמה, תל-אביב
 • הכנס השנתי למדיניות בריאות, יו"ר גור עופר, דצמבר 2002, כפר המכביה, רמת-גן
 • הכנס השנתי -3 למדיניות הבריאות, יו"ר ליאון אפשטיין, דצמבר 2001, מלון רנסנס, ירושלים
 • הכנס השנתי ה-2 למדיניות בריאות, יו"ר גור עופר, דצמבר 2000 , כפר המכביה, רמת-גן
 • הכנס השנתי ה-1 למדיניות בריאות, יו"ר חיים דורון, נובמבר 1999, כפר המכביה, רמת-גן