המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

תקצירי מחקרים

תקצירי עבודות מחקר שמומנו על ידי המכון הלאומי והסתיימו בשנים האחרונות.
ניתן לבקש מהחוקר האחראי את דוח המחקר.

התפתחות המשטר הרגולטורי לניסויים רפואיים בבני אדם בישראל: ניתוח השוואתי ומוסדי של עבודת ועדות האתיקה לאישור ניסויים בבני אדם.
חוקרים: דוד לוי-פאור
סיום מחקר: מאי 2015
התמודדות מערכת הרפואה הראשונית בישראל עם טיפול בבעיות נפשיות של אוכלוסיית הפונים למרפאות – השלכות על מדיניות הבריאות
חוקרים: ציפי הורניק-לוריא
סיום מחקר: אפריל 2015
חסמים לנגישות לשירותי בריאות בקרב אנשים חירשים
חוקרים: לימור אהרנסון-דניאל, פאולה פדר-בוביס
סיום מחקר: אפריל 2015
השלכות חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק העיסוק במקצועות הבריאות על שירותי הפיזיותרפיה הציבוריים בישראל
חוקרים: תמר יעקב
סיום מחקר: מרץ 2015
האם ניתן לשפר תקשורת של מידע רפואי בין בית החולים לבין הצוות המטפל בקהילה? שימוש בשיטת Academic Detailing
חוקרים: עליסה הוכברג
סיום מחקר: פברואר 2015
טיפול בסוף החיים לחולי דמנציה מתקדמת בישראל: בחינת מודל קונספטואלי העוסק בשביעות רצונם של מטפלים מקרב בני המשפחה מהטיפול הניתן בבית האבות
חוקרים: ג'ני בוגארד
סיום מחקר: פברואר 2015
טיפול בשחפת כמוסה בקרב עולים מאתיופיה: יישוג לעומת טיפול עצמוני
חוקרים: האשם בשארה, דניאל ויילר-רבאל
סיום מחקר: ינואר 2015
כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל
חוקרים: אירית אלרועי, מיכל שוסטר
סיום מחקר: ינואר 2015
1 21 22 23