המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

תקצירי מחקרים

תקצירי עבודות מחקר שמומנו על ידי המכון הלאומי והסתיימו בשנים האחרונות.
ניתן לבקש מהחוקר האחראי את דוח המחקר.

לשבור את הקרח: קבלת החלטות וקביעת מדיניות ביחס לגורל העוברים המוקפאים העודפים בישראל
חוקרים: הדר אמיר, אביעד רז
סיום מחקר: דצמבר 2019
מה יתרום להנגשת מידע לגבי זכויות בנושא שירותי בריאות לטיפול במצבי סוף חיים: עמדות, ידע וחסמים בציבור לגבי הנחיות מקדימות ומה מעודד אנשים בפועל ליישם את זכויותיהם לפי החוק
חוקרים: נורית גוטמן, שי לביא
סיום מחקר: דצמבר 2019
קבלת החלטות ואיכות השרות של אנשי צוות רפואיים במערכת הבריאות בנוגע לילדים נפגעי התעללות והזנחה
חוקרים: גיא אנוש, חני נוימן
סיום מחקר: דצמבר 2019
השפעת תכנית התערבות להנגשה תרבותית ולשונית בבתי החולים ובמעבר לקהילה על עמדות הצוותים, חווית המטופל וקיום רצף הטיפולי
חוקרים: איל צימליכמן, אורטל שרלין, אמה אברבוך
סיום מחקר: דצמבר 2019
התנהגויות מקדמות בריאות בקרב אחיות ואחים בישראל והקשר שלהן לסביבה ארגונית, שחיקה, שביעות רצון מהעבודה ואיכות הטיפול הסיעודי
חוקרים: רחלי ווילף-מירון, איליה קגן, נילי טבק, אורן אוסמן, ליאורה ולינסקי
סיום מחקר: דצמבר 2019
דפוסי שימוש וקידום שירותי הבריאות בקרב האוכלוסייה החרדית
חוקרים: פני יובל, אביעד טור-סיני, רבקה נריה בן-שחר
סיום מחקר: נובמבר 2019
רגישות תרבותית והנגשה תרבותית במערכות בריאות
חוקרים: אלון ליסק, דורית אפרת-טרייסטר
סיום מחקר: נובמבר 2019
השפעת הבקיאות בהנחיות הקליניות למתן דם על צריכת מרכיבי הדם במרכז רפואי בודד
חוקרים: סבטלנה דייצ'מן, אולג פיקובסקי
סיום מחקר: נובמבר 2019
הגדלת שיעור תורמי איברים בישראל: גיבוש מודלים חדשים להקצאת איברים להשתלה בהתאם להעדפות הציבור
חוקרים: אמיר אלאלוף, יוסף פליסקין
סיום מחקר: נובמבר 2019
אנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית: תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים-קהילתיים להתנהגות בריאותית ולשימוש בשירותי בריאות
חוקרים: רנה בינה, חיה יצחקי, דרורית לוי
סיום מחקר: נובמבר 2019
1 2 3 4 23