המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

טפסים

מענקי מחקר

טופס מס.

שם המסמך

שפה

סוג ההצעה

1קול קורא 2020 – הנחיות למענקי מחקרעבריתמחקרים
3הצעה מלאה למענק מחקרעבריתמחקר חדש
4Comprehensive Research Proposal Englishמחקר חדש
5דוח בינייםעבריתמחקר פעיל
6 אדוח סופי למחקר – עבריתעבריתמחקר פעיל
6 בדוח סופי למחקר – אנגליתEnglishמחקר פעיל

כניסה לאתר ניהול מחקרים לחצו כאן