המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

מענקי מחקר

קול קורא מיוחד להגשת הצעות מקדמיות למחקרים בנושא מגפת הקורונה

בצל מגפת הקורונה מוזמנות בזאת הצעות למחקרים שיוסיפו ידע, שיוכלו להתממש בהקדם ושיש בהם בכדי לסייע בהתמודדות הנוכחית של המערכת עם המגפה ובהכנת תשתית להתמודדויות עתידיות עם סוגיות דומות.

המכון יפעיל מנגנון שיפוט וקידום מהיר כדי לבחור ולאשר את הצעות המחקר המתאימות.

בשלב הראשון יש להגיש הצעה מקדמית על פי ההנחיות המפורטות ואורכה עד 350 מילים. בהתאם לכללים המחייבים את המכון לא ימומנו מחקרים קליניים מובהקים.

המועד האחרון להגשת הצעות מקדמיות: 
יום שני, כ"ו ניסן תש"ף, 20.4.2020 בשעה 15:00

* חשוב לציין כי הקול הקורא המיוחד מופץ ללא קשר לקול הקורא הרגיל שהסתיים ב-25.3.2020.

הסבר על תהליך ההגשה והנחיות כלליות
כניסה למערכת לניהול מחקרים
בעבודה עם המערכת יש להשתמש בדפדפן Google Chrome

 

מועצת הבריאות הסמיכה את המכון הלאומי לערוך ולעודד מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות שמטרתם להעריך את יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שרותי הבריאות בישראל מענקי אמצעים.

מידי שנה מפרסם המכון הלאומי "קול קורא" – להגשת הצעות מחקר. הזמנה נשלחת למוסדות ולחוקרים העוסקים בנושא וכן מתפרסמת בעיתונות. ההצעות הרלוונטיות עוברות תהליך מקובל של הערכת עמיתים בארץ ובחו"ל וההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר של המכון.

ה"קול קורא" עשוי להדגיש ולהזמין הצעות בנושאים ממוקדים יותר בהתאם להמלצות של מועצת הבריאות או מוסדות המכון.

מידי שנה מוגשות כ-300 הצעות מחקר, מתוכן כ-20% מקבלות אישור סופי על ידי ועדת המחקר.
החוקרים נדרשים לדווח על התקדמות המחקר ומעת לעת מוזמנים להציג את ממצאיהם ולדון עליהם בפורום המתאים (מועדון חוקרים, כנסים, סדנאות ועוד).