המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

מענקי מחקר

קול קורא להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר 2020 תש"ף

מוזמנות הצעות למחקרים שיתרמו לתהליכי קבלת החלטות ולקביעת מדיניות בתחומים הבאים:

  • ארגון שירותי הבריאות
  • כלכלת בריאות
  • איכות שירותי הבריאות

 השנה תינתן עדיפות לנושאים:

  1. רפואה מונעת מבוססת מידע
  2. שירותים אמבולטוריים בקהילה ובבית החולים

מועד אחרון להגשת הצעות מקדמיות למענקי מחקר:
יום שלישי, כ"א אדר תש"ף, 17.3.2020 שעה 15:00

 

הסבר על תהליך ההגשה והנחיות כלליות
כניסה למערכת לניהול מחקרים
בעבודה עם המערכת יש להשתמש בדפדפן Google Chrome

 

מועצת הבריאות הסמיכה את המכון הלאומי לערוך ולעודד מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות שמטרתם להעריך את יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שרותי הבריאות בישראל מענקי אמצעים.

מידי שנה מפרסם המכון הלאומי "קול קורא" – להגשת הצעות מחקר. הזמנה נשלחת למוסדות ולחוקרים העוסקים בנושא וכן מתפרסמת בעיתונות. ההצעות הרלוונטיות עוברות תהליך מקובל של הערכת עמיתים בארץ ובחו"ל וההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר של המכון.

ה"קול קורא" עשוי להדגיש ולהזמין הצעות בנושאים ממוקדים יותר בהתאם להמלצות של מועצת הבריאות או מוסדות המכון.

מידי שנה מוגשות כ-300 הצעות מחקר, מתוכן כ-20% מקבלות אישור סופי על ידי ועדת המחקר.
החוקרים נדרשים לדווח על התקדמות המחקר ומעת לעת מוזמנים להציג את ממצאיהם ולדון עליהם בפורום המתאים (מועדון חוקרים, כנסים, סדנאות ועוד).