המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

השפעת הבקיאות בהנחיות הקליניות למתן דם על צריכת מרכיבי הדם במרכז רפואי בודד

חוקרים: סבטלנה דייצ'מן1, אולג פיקובסקי2
  1. המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
  2. מרכז רפואי סורוקה
רקע: השימוש במוצרי דם נפוץ מאוד ברפואה המודרנית, אך גורם לסיבוכים וכרוך בעלויות גבוהות למערכת הבריאות. הנחיות רבות נקבעו במטרה להקטין את כמות עירויי הדם הלא מוצדקים. בפועל, ההנחיות אינן זוכות להיענות מלאה. רמת הבקיאות האמתית בהנחיות בקרב הרופאים עדיין אינה ידועה. לא נבדק עד עכשיו אם שיפור ביחס להנחיות אלו יביא להקטנה במספר עירויי הדם.

מטרות: 1. הערכת בקיאות הרופאים בהנחיות למתן דם.
2. בדיקת השפעת השיפור ברמת הידע על מספר עירויי הדם.
שיטה: בשלב הראשון נאספו נתונים על צריכה של מוצרי דם בבית החולים "סורוקה" במשך השנה שקדמה להעלאת הבקיאות בנושא.
הערכת רמת הבקיאות של הרופאים בוצעה דרך שאלון ייעודי.
בהמשך נעשתה התערבות לשיפור ההיכרות עם ההנחיות דרך סדנאות והרצאות מובנות. הנתונים על צריכת הדם לפני ההתערבות הושוו עם הנתונים לאחריה.
ממצאים עיקריים: במחקר השתתפו 174 רופאים מארבע חטיבות בית החולים (רפואה פנימית, כירורגיה, הרדמה וגניקולוגיה). רמת הבקיאות הממוצעת בהנחיות למתן דם בדם בקרב משתתפי המחקר הייתה 6.48 ( 1.43±) מתוך 10. ההתערבות לשיפור הידע בנושא הביאה לירידה בכמות עירויי הדם.
מסקנות: המחקר הצביע על פערים בבקיאות בהנחיות למתן דם בקרב המשתתפים. השיפור בהיכרות עם ההנחיות הביא להפחתה במספר עירויי הדם.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: לאור תוצאות המחקר, אנחנו ממליצים על ריענון קבוע של ההנחיות למתן דם.
מס’ מחקר: ר/2015/108
תאריך סיום המחקר: 11/2019