המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

התנהגויות מקדמות בריאות בקרב אחיות ואחים בישראל והקשר שלהן לסביבה ארגונית, שחיקה, שביעות רצון מהעבודה ואיכות הטיפול הסיעודי

חוקרים: רחלי ווילף-מירון2,1, איליה קגן1, נילי טבק1, אורן אוסמן1, ליאורה ולינסקי3
  1. מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות
  2. אוניברסיטת תל אביב
  3. קופת חולים מאוחדת
רקע: התנהגויות מקדמות בריאות חשובות לבריאותן של האחיות, לתפקידן כמחנכות לבריאות ומודל לחיקוי למטופלים, ולמניעת שחיקה.
מטרות: לתאר התנהגויות בריאות ושחיקה בקרב אחיות בישראל ולבחון קשרים עם סביבת העבודה, שביעות רצון מהעבודה ואיכות טיפול נתפסת.
שיטה: שיטה כמותית-איכותנית, שכללה מחקר מקדים לבניית שאלון הסקר ; קבוצות מיקוד לחידוד תחומי השאלון ומחקר חתך באמצעות שאלון מקוון בקרב אחיות מ-19 מוסדות רפואה.
ממצאים עיקריים: 3542 אחיות השיבו, 91% נשים; 64% עבדו בבי"ח. 53% סבלו מעודף משקל או השמנה. 64% לא השיגו את יעד הפעילות הגופנית, 66% ישנו פחות מ-7 שעות, 15% עשנו ו-47% דווחו על לחץ נפשי ניכר בעבודה. לרוב, הרגלי התזונה לא היו מיטביים; מקום עבודה דורג נמוך כמקדם בריאות (M=2.2±0.58, סולם 1-5). ציון השחיקה היה 3.3, 3.4 ו-3.6 בקרב אחיות קהילה, אחיות בי"ח ללא משמרות ואחיות בי"ח עם משמרות, בהתאמה (p<0.0001). 68% דיווחו על שביעות רצון גבוהה מעבודתן ו-78% דיווחו על מתן טיפול איכותי, ממוקד מטופל. מין זכר ועבודה בבי"ח אופיינו ע"י הרגלי בריאות ותפיסת בריאות פחות טובים, שביעות רצון נמוכה יותר ושחיקה גבוהה יותר.

מסקנות: אחיות בישראל מדגימות אורח חיים לא בריא ורמת שחיקה גבוהה. שליש אינן שבעות רצון מעבודתן. תפיסת בריאות טובה קשורה עם פחות שחיקה, שביעות רצון גבוהה יותר ומתן טיפול איכותי. סביבת העבודה משפיעה על שביעות הרצון, הן ישירות והן דרך השפעתה על שחיקה.

המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: המחקר מצביע על צורך דחוף להפוך את סביבת העבודה למקדמת בריאות, במטרה לשפר את בריאות ותפקוד האחיות.
מס’ מחקר: ר/2016/81
תאריך סיום המחקר: 12/2019