המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

המנגנונים הפסיכולוגיים בבסיס החלטות של אנשים ביחס לתרומת איברים

חוקרים: דינה ון דייק1, תהילה קוגוט1
  1. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רקע: למרות העלייה במספר השתלות האיברים מצילי החיים בעשורים האחרונים, שיעור החתומים על כרטיסי תורם בישראל הוא מהנמוכים בעולם המפותח. לאור זאת, ישנה חשיבות רבה לבחינת הגורמים המוטיבציוניים הקשורים להחלטה על חתימת כרטיס תרומת איברים. מציאת גורמים אלו עשויה לסייע במציאת דרכים להגברת מספר החתומים על כרטיס אדי.
מטרות: 1. בדיקת הקשר בין מוטיבציות ואמונות העשויות להשפיע על הנכונות לחתום על כרטיס אדי ובכללן: אמונה דתית, אמונה בעולם צודק, פחד מוות ומוקד ויסות העצמי.
2. איתור הסיבות הקשורות לחתימה/אי חתימה על כרטיס אדי.
שיטה: שאלון שהועבר למדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בארץ. מחקר שני שנערך על נבדקים מהמדגם הראשוני שאינם חתומים על כרטיס אדי, ובו תופעלו מסרים לעידוד חתימה והשפעתם על הנכונות לחתום.
ממצאים עיקריים: נמצאו קשרים בין מוטיבציות ואמונות לבין נכונות לתרומת איברים. אמונה דתית ופחד מהמוות נקשרו שלילית לחתימה על כרטיס אדי. מוקד וויסות היה קשור לסיבה לחתימה או לסירוב. בנוסף, מתן מסר תואם-מוטיבציה השפיע על הנכונות לתרומת איברים: מסר "הצלת חיים" העלה נכונות לתרומת איברים בקרב בעלי מוקד מניעה, בעוד מסר "קדימות בתור" העלה נכונות לתרומה בקרב בעלי מוקד קידום.
מסקנות: מנגנונים מוטיבציוניים מנבאים נכונות לתרומת איברים.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: עידוד החתימה על כרטיס אדי בקרב הציבור ייתכן באמצעות הפעלת מסרים מותאמים לאוכלוסיות בהתאם למנגנונים המוטיבציוניים שלהם.
מס’ מחקר: א/2016/199
תאריך סיום המחקר: 09/2019