המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

ההשלכות הכלכליות של (אי) ציות להנחיות הקליניות בטיפול בכאבי גב תחתון על ידי רופאי משפחה

חוקרים: עמיר שמואלי1, דניאל דויטשר2, מאיה לוונטר-רוברטס3
  1. האוניברסיטה העברית בירושלים
  2. מכבי שירותי בריאות
  3. מכון מחקר כללית
רקע: כאבי גב תחתון (להלן כג"ת) מהווים בעיה משמעותית עולמית בתחום בריאות הציבור שעלות הכלכלית החברתית שלו מוערכת בכ-2% מהתוצר הלאומי במדינות המפותחות. מחקרים הראו שיש מתן דימות לא במקומה, חשיפה לקרינה מיותרת, וטיפול לא מתאים ע"י רופאים ראשוניים. ב-2007, קווים מנחים הופצו במטרה לצמצם עלויות ולשפר את יעילות ואיכות הטיפול.
מטרות: לבחון האם חל שינוי בדפוסי הטיפול ועלותו עם הפצת הקווים המנחים בישראל.
שיטה: השוונו את השימוש בשרותים ועלותם של כג"ת בקופות החולים כללית ומכבי, לפני ההפצה (2006) ואחרי (2009 ו-2012)
ניתוח דו ורב-משתני הופעלו כדי לאמוד את האפקט של ההפצה על הטיפול הניתן ועלותו.
ממצאים עיקריים: כללית:
שימוש ממוצע בצילומי רנטגן עלה מ-0.079 ב-2006 ל-0.261 ב-2009 ול- 0.229 ב-2012 (p<0.05). רכישה ממוצעת של תרופות נגד דיכאון עלתה מ-0.618 ב-2006 ל-0.695 ב-2009, ול-0.741 ב-2012 (p<0.05).
סה"כ עלות שימוש ממוצעת למטופל עם כג"ת עלתה בהשוואה בין 2006 & 2009 ובין 2006 & 2012.
מכבי:
שימוש ממוצע בצילומי רנטגן ירד מ-0.21 ב-2006 ל-0.18 ב-2012 (p<0.05). שימוש ממוצע בצילומי CT עלה מ-0.009 ב-2006 ל-0.11 ב-2012 (p<0.05). רכישה ממוצעת של תרופות נגד דיכאון עלתה מ-0.90 ב-2006 ל-1.06 ב-2009, ול-1.24 ב- 2012 (p<0.05).
סה"כ עלות שימוש ממוצעת למטופל עם כג"ת עלתה בהשוואה בין 2006 & 2009 ובין 2006 & 2012.
מסקנות: התוצאות מראות שהרופאים הראשוניים ממשיכים לתת טיפולים עבור כג"ת שהם לא מתאימים להנחיות; ולכן, לא הולמים.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: יש צורך ביישום תכנית התערבות יעילה להעלאת המודעות של הרופאים הראשוניים להנחיות ובתמריצים לעידוד הציות של רופאים להנחיות הקליניות.
מס’ מחקר: א/2015/207
תאריך סיום המחקר: 09/2019