המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

אתג״ר – שותפות חדשנית בין פקולטה לרפואה ובתי חולים בגליל לשיפור המעבר מבית חולים לקהילה

חוקרים: מרי רודולף1, סיון שפיצר-שוחט1,2, בשארה בשארת3, צבי שלג4, סלמן זרקא5
  1. אוניברסיטת בר-אילן
  2. אוניברסיטת שיקגו
  3. מכללת עמק יזרעאל
  4. המרכז הרפואי גליל
  5. המרכז הרפואי זיו
רקע: אתגר, שירות חדשני, ניתן על-ידי סטודנטים לרפואה ומסייע למטופלים נזקקים לאחר השחרור. סטודנטים בזוגות מכינים מכתב שחרור מפושט לשונית ומבצעים ביקור בית בו הם מוודאים הבנה, בודקים תרופות ויוצרים קשר עם שירותי בית חולים/קהילה כנדרש.
מטרות: להעריך את השפעת אתגר על מעברם של מטופלים מבית החולים הביתה, על כישורי סטודנטים לעבוד עם מטופלים נזקקים ואת תהליך הטמעת השירות.
שיטה: השפעת השירות הוערך באמצעות CTM3 וה-MDT. מידת הביטחון והכישורים בשחרור כמו גם כישורי פישוט לשוני ויכולת לזהות מאפיינים חברתיים הוערכו ורואיינו בעלי עניין.
ממצאים עיקריים: 334 סטודנטים סייעו ל-1,010 מטופלים בין 2015-2019, באמצעות 4 פעולות בממוצע/לביקור. תוצאות CTM3 הראו שיפור במדגם של 227 מטופלים (3.2±1.0vs3.7±0.6,p<0.001; 3.3±1.0vs3.7±0.7,p<0.001). 1,013 אי-התאמות בתרופות עקב טעויות ברמת המערכת וברמת המטופל בקרב 46% מהמטופלים טופלו.חלה עלייה ברמת הביטחון (3.0±0.9 vs 3.6±0.7,p<.01)והכישורים (5.0±1.2vs5.4±1.1,p<.05) של סטודנטים.
ניתוח של 85 מכתבים מפושטים הדגים שיפור בכישורי כתיבה פשוטה (3.6±0.9vs4.1±0.8,p<.001). ניתוח של 177 דוחות הראה את היכולת לזהות מאפיינים חברתיים.
שירות אתגר הוטמע בהצלחה, למרות תת-ייצוג למטופלים ערבים. ראשי מחלקות וסטודנטים תיארו את הערך של השירות ויתרונותיו החינוכיים. מטופלים העריכו את השירות (4.8±0.5 סקלה של 5-1) ושיבחו את המחויבות וההקשבה של סטודנטים.
מסקנות: אתגר העניק שירות חיוני והצליח להכשיר סטודנטים לרפואה לעבוד עם מטופלים נזקקים.
המלצות/ השלכות לקובעי המדיניות: אתגר מציע מודל להפחתת בעיות בשחרור, תוך הכשרת סטודנטים לטפל באוריינות רפואית ופערים.
מס’ מחקר: ר/2016/87
תאריך סיום המחקר: 08/2019