המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' אורי אבירם

פרופ' אורי אבירם

פרופסור אמריטוס בקתדרה לעבודה סוציאלית ע"ש זינה הרמן בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים. 
Ph.D. ברווחה חברתית מאוניברסיטת קליפורניה בברקליי (1972).
עבודתו האקדמית מתמקדת במדיניות חברתית, במדיניות ובשירותים בבריאות הנפש ובשיקום נכי נפש בקהילה וכן בהיבטים השונים של הכשרה אקדמית למקצוע העבודה הסוציאלית. 
שימש בראשית שנות השמונים כראש ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב ובשנות התשעים עמד בראש ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים.
עמד בראש המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה (2011-2007).
הקים את תוכנית הלימודים בעבודה סוציאלית במרכז האקדמי רופין ועמד בראשה (2016-2012)  והיה הדיקן של ביה"ס למדעי החברה והקהילה ברופין (2016 -2017).
במהלך שנות עבודתו היו לו מינויים אקדמיים באוניברסיטאות בארה"ב, קנדה ואוסטרליה.

uri.aviram@mail.huji.ac.il