המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' שמעון גליק

פרופ' שמעון גליק

פרופסור אמריטוס ברפואה פנימית באוניברסיטת בן גוריון בנגב פקולטה למדעי הבריאות, שם הוא היה דיקן. 
לשעבר נציב קבילות הציבור של משרד הבריאות.
שטחי התענינותו כוללים רפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה, חינוך רפואי, ואתיקה רפואית.

gshimon@bgumail.bgu.ac.il