המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' שפרה שורץ

פרופ' שפרה שורץ

Ph.D מדעי הבריאות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
משנה למזכ"ל הארגון העולמי להיסטוריה של הרפואה.
תחומי מחקר מרכזיים: היסטוריה של הרפואה ושרותי הבריאות בישראל, פוליטיקה ובריאות, בריאות בעלייה הגדולה, חוק ביטוח בריאות, התפתחותה של קופת חולים הכללית.
ספרים:
שורץ שפרה, "קופת חולים הכללית, 1911-1937", הוצאת המכון למורשת בן גוריון, שדה בוקר, 1997.
שורץ שפרה, "קופת חולים, הסתדרות ממשלה", הוצאת המכון למורשת בן גוריון, שדה בוקר, 2000.
שחורי-רובין צפורה, שורץ שפרה, "הדסה לבריאות העם", הוצאת הספריה הציונית, ירושלים 2003.
דורון חיים, שורץ שפרה, "הרפואה בקהילה", הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון, 2004.
Shvarts S., "Health and Zionism", The TheUniversity of Rochester NY and Boydell& Brewer Press ,UK, 2008.
שחורי-רובין צפורה, שורץ שפרה, 'אלכסנדרה בלקינד, ספורה של רופאה עברית פורצת דרך", הוצאת איתי בחור, 2012.
חיים דורון, שפרה שפרה, שלמה וינקר, "רפואת המשפחה בישראל", הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2014.
Jotkowitz A., Shvarts S., (eds,) "Autonomy, Altruism and Authority in Medical Ethics: Essays in Honor of Professor Shimon Glick",, Nova Science Publishers Inc. NY, 2015.
אלן ג'וטוקוביץ, שפרה שורץ ( עורכים) "אוטונומיה, אלטרואיזם וסמכות באתיקה רפואית" הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2016.
שחלב סטולר ליס, שפרה שורץ, מרדכי שני, "להיות עם בריא בארצנו", הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2016.
שפרה שורץ, סיגל סדצקי (עורכות) הגזזת, היבטים היסטוריים רפואיים וחברתיים של הטיפול במחלה, הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2018.

shvarts@bgumail.bgu.ac.il