המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' מנחם פינרו

פרופ' מנחם פינרו

פרופסור מן המניין ברפואה פנימית בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב.
שימש במשך 20 שנה כמנהל מחלקה פנימית בבתי החולים קפלן ובילינסון; כמנהל חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות (2005-2002); כיו"ר ועדת התרופות בשרותי בריאות כללית (1998-1995); כסגן דיקאן ללימודי המשך בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב; וכדיקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב.
כיהן בועדות ציבוריות רבות, ולאחרונה חבר בוועדה להערכת הפקולטות לרפואה בישראל מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
כיום משמש כחבר ההנהלה וכחבר במועצה המדעית המייעצת של האגודה לזכויות החולה בישראל.

mfainar@post.tau.ac.il