המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' מנפרד גרין

ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.
מומחה בבריאות הציבור, מנהל רפואי ורפואה תעסוקתית.
שימש כראש ענף בריאות הצבא בשנים 1989-1986, ראש היחידה לאפידמיולוגיה במכון לבריאות העובד ושיקומו בשנים 1986-1982 ו-1994-1989.
שימש כראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות בין השנים 2008-1994.
כמו כן שימש כראש החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב בשנים 2003-1999.

manfred.s.green@gmail.com