המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' מלכה (מלי) אהרנפלד

ראש החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב בין השנים 2003-1999 והחל משנת 2007. 
פרופסור חבר, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב החל משנת 2004.
פעילויות ארציות ובינלאומיות – נציגת ישראל במועצת W.E.N.R. (הארגון האירופאי למחקר בסיעוד).
נציגת ישראל ב- ICN ארגון האחיות הבינלאומי.
חברה בועד המנהל של מכון גרטנר. חברה במועצה הארצית לסיעוד, משרד הבריאות .

ehrenfel@post.tau.ac.il