המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' ליאון אפשטיין

שימש כמנהל מרכז רפואי רמב"ם בחיפה, 1982-1979.
חבר בהנהלה של הסתדרות מדיצינית הדסה בירושלים, 2003-1990.
מנהל המחלקה לרפואה חברתית בהדסה והפקולטה לרפואה של הדסה והאוניברסיטה העברית בירשולים, 1999-1990. 
מנהל בית הספר לבריאות הציבור, 2003-1999.
לימד ועסק במחקר בבתי ספר לרפואה ובריאות הציבור בירושלים, בפקולטה לרפואה בטכניון בחיפה (בה ניהל את המחלקה לבריאות המשפחה והקהילה), בלונדון, וושינגטון ודרום אפריקה, וכמו כן בבתי ספר שהתפתחו במזרח אירופה, רוסיה, ומרכז אסיה.
לאחרונה הוא עוסק במחקר באי-שוויון ואי צדק בבריאות בישראל (במרכז טאוב בירושלים) ומפתח תוכנית לאומית לצמצומו בארץ.

leon@hadassah.org.il