המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' גבי בן-נון

פרופ' גבי בן-נון

בוגר תואר בכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת ברנדייס בארה"ב.
פרופ' מן המניין במחלקה לניהול מערכות בריאות, בית הספר לניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
סמנכ"ל לשעבר לכלכלה וביטוח בריאות במשרד הבריאות.
ממייסדי המכון הלאומי למדיניות בריאות וממייסדי מכון גרטנר.
מרצה באוניברסיטאות שונות בנושאי כלכלה ומערכות בריאות ופרסם מאמרים רבים בתחומים אלו.
ממעצבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

gabibinnun@gmail.com