המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

פרופ' אברהם (אבי) ישראלי

פרופ' אברהם (אבי) ישראלי

פרופ' ישראלי הוא המדען הראשי של משרד הבריאות בישראל, וראש המחלקה למדיניות בריאות, ניהול בריאות וכלכלת בריאות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה בירושלים. הוא ראש הקתדרה על שם ד"ר ג'וליאן רוזן לרפואת משפחה וקידום בריאות בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית והדסה, ומלמד שם בקביעות. הוא יו"ר חבר הנאמנים של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות.

MD – בית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, 1978.
מומחה ברפואה פנימית, 1987 ובניהול רפואי, 1990.
מוסמך בבריאות הציבור מהאוניברסיטה העברית.
מוסמך במינהל עסקים מבית הספר למינהל ע"ש סלון, אוניברסיטת M.I.T בארה"ב.
2009-2003: מנכ"ל משרד הבריאות.
2001-1998: מנכ"ל בית החולים הדסה.
מ-1996: פרופסור במינהל וכלכלה רפואית באוניברסיטה העברית, בית הספר לרפואה, הדסה.
פרופסור ישראלי היה יושב ראש הוועדה לעדכון סל התרופות והטכנולוגיות הלאומי וועדות לאומיות ובינלאומיות רבות נוספות.
פעילותו המדעית קשורה למחקר יישומי, מתודולוגי ותיאורטי בתחומי מדיניות הבריאות, ניהול שירותי הבריאות, והבסיס האפידמיולוגי, הכלכלי, החברתי והתרבותי לקבלת החלטות. הוא שותף ליותר מ-130 מאמרים מדעיים.

avii@hadassah.gov.il