המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

גב' זיוה ליטבק

גב' זיוה ליטבק

מנהלת אדמיניסטרטיבית, המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות, 1998
1983 – 1997: מנהלת כספים ואדמיניסטרציה, מכון פאלק למחקר כלכלי.
1981 – 1982: מנתחת מערכות, לשכת המנהל, שירות עיבודים ממוכנים, משרד האוצר.
1975 – 1981: מתכנתת ומנתחת מערכות, מחלקת המיכון, משרד הפנים.
בוגרת המגמה להנדסאי מחשב, מכללת הדסה (1975) והמכון להכשרת מנהלים, ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

ZivaL@israelhpr.health.gov.il