המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

גב' סיגל רגב רוזנברג

 

M.A מוסמכת למדעי החברה בכלכלה – אוניברסיטת בן גוריון, 2000;
B.A בוגרת כלכלה ומדעי המחשב – אוניברסיטת בן גוריון, 1989;
בוגרת קורס דירקטורים – המרכז הישראלי לניהול;
20018: מנכ"לית, מאוחדת;
2018-2013: סמנכ"לית כספים, מאוחדת;
2013-2010: מנהלת מחלקת תכנון ופיתוח, בית חולים מאיר;
2010-2007: שירותי בריאות כללית – ראש אגף תכנון ומדיניות בריאות;
2003- 2006: שירותי בריאות כללית – ראש אגף בקרה;
2002-2000: שירותי בריאות כללית – ע. ראש חטיבת הקהילה;
1999-1993: שירותי בריאות כללית – מנהלת כספים במחוז הדרום;

sigal.r@meuhedet.co.il