המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

מר ניר קידר

ניר קידר

סמנכ"ל בכיר וראש המינהל לאסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בשנת 2019 החל ניר את תפקידו במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שם הוא אחראי על כל תחומי האיכות והפיקוח על השירותים הסוציאליים בישראל.

בין השנים 2019-2014 שימש ניר כסמנכ"ל בכיר וראש המינהל האסטרטגי והתכנון הכלכלי במשרד הבריאות. הוא היה אחראי על פיתוח וקידום התוכניות האסטרטגיות של המשרד, התכנון הכלכלי של מערכת הבריאות, קידום הרפורמות הלאומיות ועוד. ניר מילא תפקידים נוספים במשרד הבריאות, בהם מנהל תחום כלכלת בריאות ורכז בכיר בכלכלת הבריאות, במחלקת כלכלה וביטוח בריאות.

ניר בעל תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, ותואר שני במדעי החברה וההומניטריה בתוכנית משותפת של האוניברסיטה העברית ו"לה ספיאנצה"ברומא.

ניר בעל תואר ראשון בתוכנית המשולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה, גם הוא מהאוניברסיטה העברית.