המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

ד"ר ערן הלפרן

ד"ר ערן הלפרן

מנהל מרכז רפואי רבין בפתח תקוה 2019-2007.
בוגר ביה"ס לרפואה בירושלים.
מוסמך במינהל ציבורי מאוניברסיטת הרוורד ארה"ב.
תפקידים בעבר – מנהל מחוז חיפה של שירותי בריאות כללית,
מנהל בי"ח העמק עפולה,
סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים שירותי בריאות כללית,
חבר בדירקטוריון בחברת דיקלה (2001 – 2002).

EranHal@clalit.org.il