המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

ד"ר ברוך רוזן

בוגר בכלכלה מהרווארד קולג', ודוקטורט במינהל ומדיניות בריאות מביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד.
מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.
נושאי מחקר עיקריים: תמריצים כלכליים, אוכלוסיות חלשות והערכת רפורמות מדיניות עיקריות.

bruce@jdc.org.il