המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות (ע”ר)

The Israel National Institute For Health Policy Research

תקצירי מחקרים

תקצירי עבודות מחקר שמומנו על ידי המכון הלאומי והסתיימו בשנים האחרונות.
ניתן לבקש מהחוקר האחראי את דוח המחקר.

מאפיינים וצריכת שירותי רפואה בקרב מבוגרים עם מומי לב מלידה בישראל – איסוף מידע לקראת גיבוש מדיניות ברמה הלאומית
חוקרים: מיכל בנדרלי, עפרה קלטר ליבוביץ, לאונרד בלידן, גבריאל חודיק
סיום מחקר: יוני 2015
בחינת מוכנות של רופאי משפחה ליישום עקרונות תקשורת יעילה עם אנשים עם מוגבלות שכלית: בדיקת הקשר לידע בתחום המוגבלות השכלית, חשיפה לתחום ולעמדות
חוקרים: שירלי ורנר, שירה ילון-חיימוביץ, מיכל טנא רינדה
סיום מחקר: מאי 2015
השפעת משתנים שיווקיים נבחרים על יעילות תרופה פעילה (OTC) בשיכוך כאב
חוקרים: מאיה עציון פיימן
סיום מחקר: מאי 2015
פיתוח ומחקר מקדמי לטיפול בין-אישי קצר מועד טלפוני למבקרים מתמידים אצל רופאי משפחה
חוקרים: דנה סיני
סיום מחקר: מאי 2015
התפתחות המשטר הרגולטורי לניסויים רפואיים בבני אדם בישראל: ניתוח השוואתי ומוסדי של עבודת ועדות האתיקה לאישור ניסויים בבני אדם.
חוקרים: דוד לוי-פאור
סיום מחקר: מאי 2015
התמודדות מערכת הרפואה הראשונית בישראל עם טיפול בבעיות נפשיות של אוכלוסיית הפונים למרפאות – השלכות על מדיניות הבריאות
חוקרים: ציפי הורניק-לוריא
סיום מחקר: אפריל 2015
חסמים לנגישות לשירותי בריאות בקרב אנשים חירשים
חוקרים: לימור אהרנסון-דניאל, פאולה פדר-בוביס
סיום מחקר: אפריל 2015
השלכות חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק העיסוק במקצועות הבריאות על שירותי הפיזיותרפיה הציבוריים בישראל
חוקרים: תמר יעקב
סיום מחקר: מרץ 2015
האם ניתן לשפר תקשורת של מידע רפואי בין בית החולים לבין הצוות המטפל בקהילה? שימוש בשיטת Academic Detailing
חוקרים: עליסה הוכברג
סיום מחקר: פברואר 2015
טיפול בסוף החיים לחולי דמנציה מתקדמת בישראל: בחינת מודל קונספטואלי העוסק בשביעות רצונם של מטפלים מקרב בני המשפחה מהטיפול הניתן בבית האבות
חוקרים: ג'ני בוגארד
סיום מחקר: פברואר 2015
1 19 20 21 22