חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

ממשל תאגידי בקופות החולים

יום שני ג' אדר א' תשע"א 7 בפברואר 2011
משכנות שאננים, ירושלים


משתתפים 
כ- 120 אנשים מצמרת משרד הבריאות; ראשי קופות החולים; דירקטוריונים של קופות החולים; מנהלי בתי החולים; שומרי הסף במשרד הבריאות, בקופות החולים ובבתי החולים (יועצים משפטיים; מבקרי פנים; חשבים/גזברים/סמנכ"ל כספים; מנהלי משאבי אנוש); הנהלת המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות; ראשי ההסתדרות הרפואית.


תוכנית
 
 15:30-15:00  

התכנסות וכיבוד

 15:45-15:30

דברי פתיחה
ד"ר רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות

  פרופ' שלמה מור-יוסף - יו"ר הועד המנהל של המכון הלאומי  
  מר דניאל מילוא - מנהל המרכז לאתיקה בירושלים 
 16:00-15:45

"מכנס ים-המלח ועד היום"  

עו"ד יואל ליפשיץ - סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים, משרד הבריאות 

 16:45-16:00  "ממשל תאגידי בארגוני בריאות"  
  פרופ' אסף חמדני - הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית 
  פרופ' עמרי ידלין - הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב 
 17:30-16:45 "תובנות מדו"ח מבקר המדינה"
מר בועז ענר, משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה ומנהל חטיבת משרדי הממשלה
 17:45-17:30

הפסקה   

 19:00-17:45 פאנל: "ממשל תאגידי בקופות החולים הלכה למעשה"
  יו"ר: פרופ' אליק אבירם 
  משתתפים: עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, שרותי בריאות כללית 
                   פרופ' אהוד קוקיה, מנכ"ל מכבי שרותי בריאות
                   מר ניסים אלון, מנכ"ל קופת חולים לאומית
  דיון  
 19:15-19:00 סיכום - ד"ר רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות