חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - פברואר 2018

 

לבד או בצוות - מהם המפתחות להצלחה ברפואה ראשונית?

מציגות:

אורנה בראון-אפל ואיילת שור - אוניברסיטת חיפה ומכבי שירותי בריאות

מוזמנים לדיון: יאיר בירנבאום - שירותי בריאות כללית
אנטוני היימן - מאוחדת
שלמה וינקר - לאומית

 

 לצפיה במצגת לחצו כאן

תקציר

 

לבד או בצוות - מהם המפתחות להצלחה ברפואה ראשונית?

פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר דניאל לנדסברגר ואיילת שור

אוניברסיטת חיפה ומכבי שירותי בריאות

 

רקע ומטרות

מערכות בריאות מפעילות מודלים מגוונים ברפואה ראשונית, אך טרם נבחנה השפעת סוג המבנה הארגוני על תוצאי הבריאות של המטופלים.

מחקר זה בחן את הקשר בין סוגי המודלים ברפואה ראשונית להיענות לטיפול ותוצאי הבריאות של המטופלים בהם.

 

שיטות

מחקר קוואזי-אקספרימנטלי להשוואה בין מודל רופא עצמאי ומודלים רב-מקצועיים: רחב (צוות) ומצומצם (אחות עצמאית) במכבי שירותי בריאות (מש"ב).

המחקר כלל שני שלבים: הראשון: הערכה איכותנית וכמותנית ע"י שאלונים וראיונות עם מדגם אנשי מקצוע והשני: בדיקת הקשרים בין סוג המודל לתוצאי בריאות שנאספו ממאגר הנתונים הרפואי של מש"ב.

היענות לחיסונים, בדיקות סקר ושגרה ולטיפול תרופתי, ניהול גורמי סיכון וקבוצות חינוך לבריאות נכללו בניתוח רב רמות.

הערכת תוצאי הבריאות בוצעה בהתאם ליעדי מש"ב המתבססים על תוכנית המדדים הלאומית של משרד הבריאות.

 

ממצאים

שלב א' - תפיסת התפקיד מכתיבה את דרך העבודה של אנשי המקצוע.

רמות ההכשרה והיישום של חינוך לבריאות גבוהות יותר במודלים הרב-מקצועיים.

שלב ב' - מטופלים במודלים הרב-מקצועיים הדגימו תוצאי בריאות טובים יותר.

מרפאות רב-מקצועיות ביטלו את השפעת המצב הסוציו-אקונומי ורמת התחלואה בהיענות לבדיקות שגרה, איזון גורמי סיכון והתמדה בקבוצות.

במרפאות בינוניות וגדולות נמצאה הענות טובה יותר לביצוע בדיקות שגרה, איזון גורמי סיכון והתמדה בקבוצות.

הרישום לקבוצות היה קשור לשיפור בהיענות לבדיקות, חיסונים וניהול גורמי סיכון.

 

מסקנות

מודלים רב-מקצועיים קשורים לתוצאי בריאות טובים יותר בהשוואה לרופא עצמאי.

גורמים אישיים וארגוניים נוספים נמצאו בעלי חשיבות לתוצאי הבריאות.

 

המלצות לקובעי מדיניות

מודלים רב-מקצועיים ברפואה ראשונית יכולים לשפר את בריאות האוכלוסייה ותמיכה ארגונית להטמעת שיתופי פעולה כחלק מתפיסת התפקיד של אנשי המקצוע יכולה לסייע בכך.

חזרה