חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - מרס 2017

תפקיד רופא הילדים בטיפת-חלב בישראל

מציגות:

ד"ר חן שטיין זמיר - לשכת הבריאות המחוזית והאוניברסיטה העברית בירושלים

 

 ד"ר דינה צימרמן - האוניברסיטה העברית בירושלים

מוזמנים לדיון: פרופ' חוה פלטי - האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר מנואל כץ - נשיא עמותת גושן


 

 

תקציר

  תפקיד רופא הילדים בטיפת-חלב בישראל

ד"ר חן שטיין זמיר1,2, חנה שוב1, ד"ר דינה צימרמן1

1.   לשכת הבריאות המחוזית ירושלים

2.   בית הספר לבריאות הציבור ע"ש בראון, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים  

 

המחקר נערך בתמיכת מענק מחקר של המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

  

רקע מדעי ומטרות המחקר:

הרפואה המונעת לילדים מכוונת לקידום בריאות ולמניעת תחלואה והיפגעות. בישראל ניתנים השירותים בתחנות לבריאות המשפחה (טיפת-חלב). נוהל משרד הבריאות מתווה 5 ביקורים אצל רופא טיפת-חלב בגילאים 6-0 שנים. מטרת המחקר הנוכחי הינה הערכת תפקיד הרופא בטיפת-חלב בקרב בעלי עניין: רופאים, אחיות והורים.

 

שיטות המחקר:

שאלונים למילוי עצמי לקבוצות: רופאי טיפת-חלב, רופאי ילדים שאינם עובדים בטיפת-חלב, אחיות טיפת-חלב, וראיונות פנים אל פנים עם הורים בתחנות טיפת-חלב. המשתנים שנכללו: מאפייני המשתתפים, תפישת השירות המונע ותפקידי הרופאים בטיפת-חלב (תפקידים: בדיקה גופנית, איתור מצבי בריאות חריגים, הערכה התפתחותית, יעוץ להורים, קשר הורה ילד, יעוץ לצוות התחנה, איתור ילדים בסיכון, מעקב גדילה, יעוץ חיסונים ואחריות לרצף טיפולי) בדרוג בסולם 1-4.

 

ממצאים:

הושלמו 398 שאלונים לאנשי מקצוע, 1052 ראיונות להורים בתחנות טיפת חלב. במאפיינים הדמוגרפיים, רופאי טיפת-חלב נמצאו מבוגרים מרופאים שלא בטיפת-חלב ומאחיות (גיל חציוני 59,50,49  שנים בהתאמה).

בקבוצת ההורים, הגיל החציוני היה 31 שנים ומספר הילדים החציוני 2. רוב ההורים (85%) דווחו שנקבע להם לפחות ביקור רופא אחד בטיפת-חלב, 83.5% הגיעו. בקרב ילדים מעל גיל חודשיים (מועד בדיקה ראשונה בנוהל), 89.5% הגיעו לרופא. השוואת המבקרים אצל הרופא לעומת אלו שלא ביקרו, הראתה כי ההורים שלא ביקרו היו צעירים יותר (גיל חציוני 28 לעומת 31),עם מספר ילדים קטן יותר (חציון מספר ילדים 1 לעומת 2). ההיענות לביקור רופא בטיפת-חלב בהורים לילד ראשון הייתה 77%. 

כל הקבוצות דרגו בדיקה גופנית, הערכה התפתחותית ואיתור מצבי בריאות חריגים כתפקידים המרכזיים של רופא הילדים בטיפת-חלב. נמצאה שונות משמעותית בין הקבוצות בנוגע לתפקידים נוספים של הרופא. קבוצות האחיות וההורים נטו שלא לכלול מעקב גדילה, יעוץ להורים ויעוץ חיסונים בתפקידים. רופאי טיפת-חלב נטו פחות מרופאים שלא עובדים בטיפת-חלב, לכלול יעוץ חיסונים ואחריות לרצף טיפולי בתפקידים.


 

מסקנות והמלצות:

רופאי טיפת-חלב נתפשים כחלק חיוני בצוות שירותי הבריאות המונעים, ברם, נמצאו פערים בתפישת תפקידם. בעוד שקבוצות רופאים, אחיות והורים סיווגו ביצוע בדיקות גופניות, בדיקות התפתחות ואיתור מצבי בריאות חריגים כשלושת התפקידים המרכזיים של הרופא בטיפת חלב, קיימת שונות משמעותית בין הקבוצות לגבי תפקידים נוספים ובמיוחד התפקידים הקשורים במניעה ראשונית לעומת שניונית והתפקידים הקשורים ברצף הטיפולי (בין טיפת-חלב וקופת החולים).

לפיכך, נדרשים עדכון וסטנדרטיזציה של תפקיד הרופא בטיפת-חלב. בנוסף נדרש מאמץ לאומי לגיוס רופאים חדשים למערך תחנות טיפת-חלב בקהילה ולהכשרתם בתכנים עדכניים (בריאות הילד ובריאות המשפחה והקהילה) והשקעה בנושא הרצף הטיפולי על מנת להבטיח רפואה מונעת מיטבית לילדים בישראל.

חזרה