חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - פברואר 2017


מעבר מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות הסכם הקיבוצי מ-2011

מציגה:

גב' יעל אשכנזי – מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מוזמנים לדיון: ד"ר ארז און – מנהל מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

מר ברוך לוי – הר"י

 

לצפיה במצגת של יעל אשכנזי לחצו כאן


 

 

תקציר

משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי מ-2011
יעל אשכנזי, מיכל גורדון, אריאל ינקלביץ

מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל


המחקר נערך בשיתוף עם משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל.

מדינת ישראל, בדומה למדינות רבות אחרות, מתמודדת עם בעיה של פיזור גאוגרפי לא אחיד של רופאים, כאשר שיעור הרופאים לנפש במרכז הארץ גדול משמעותית משיעורם באזורי הפריפריה. בעיה נוספת היא שכמה מקצועות רפואיים בישראל, שמכונים "מקצועות רפואיים במצוקה" אינם מצליחים למשוך מתמחים ונמצאים במצוקת כוח אדם.
בשנת 2011 נחתם הסכם קיבוצי בין הרופאים למעסיקים שכלל בין השאר סעיפים שמטרתם לתת מענה לשתי בעיות כוח האדם האלה. ההסכם קבע תמריצים למשיכת רופאים שיתחילו התמחות במקצוע במצוקה או בבית חולים באזור הפריפריה, הכוללים מענקים חד-פעמיים ותוספות שכר קבועות. בנוסף ההסכם קבע תוספת תקנים לרופאים בבתי החולים הציבוריים, תוך מתן עדיפות לבתי חולים בפריפריה.
מטרות המחקר היו לבחון את השפעת התמריצים הכספיים על בחירת מקום התמחות ומקצוע ההתמחות; לבחון את מכלול השיקולים והסיבות לבחירת מקום התמחות ומקצוע התמחות; ולזהות אמצעים משלימים למשיכת רופאים צעירים נוספים לפריפריה ולמקצועות במצוקה.
המחקר התבסס על שני מקורות מידע עיקריים:
• קובץ נתונים מנהליים של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית, הכולל מידע על כל התחלות ההתמחות במקצועות הבסיס ברפואה בשנים 2014-2005.
• סקר ארצי שערכנו במכון ברוקדייל בשנת 2015 בקרב מתמחים במקצועות בסיס שהתחילו את ההתמחות בשנים 2014-2013.
מהממצאים עולה כי בשנת 2011 (שנת ההסכם) חלה עלייה חדה במספר ההתמחויות החדשות, שנבעה מעלייה במספר ההתמחויות שהתחילו מתמחים בוגרי חו"ל (המהוות כמחצית מכלל ההתמחויות). עליה זו באה לידי ביטוי הן במרכז והן בפריפריה; הן במקצועות שבמצוקה והן במקצועות האחרים. ב-2012 נרשמה עלייה מתונה בשיעור ההתמחויות החדשות בפריפריה יחסית לשנים קודמות, ועליה קטנה בשיעור ההתמחויות החדשות במקצועות במצוקה.
49% מהמתמחים בפריפריה אמרו שהתמריצים השפיעו במידה גדולה על בחירת מקום ההתמחות שלהם ו-28% מהמתמחים במקצועות במצוקה אמרו שהתמריצים השפיעו על בחירת מקצוע ההתמחות.
מהממצאים עולה קשר ברור בין חשיפה לפריפריה במהלך החיים לבין התמחות בפריפריה; וקשר בין אזור המגורים של ההורים (צפון, מרכז או דרום) לבין אזור ההתמחות. עולים גם כמה הבדלים חשובים בין שני האזורים שמרכיבים את הפריפריה – צפון ודרום.
נראה כי התמריצים תרמו להחלטה של חלק מהמתמחים לפנות לבתי חולים בפריפריה, אך לא היו הגורם הבלעדי שהשפיע על שיעור המתמחים המגיעים לפריפריה, שהיה עשוי לגדול בכל מקרה עם הגידול במספר התחלות ההתמחות ופתיחת התקנים הנוספים. ממאפייני המתמחים בפריפריה ומעדויותיהם בנוגע לכוונותיהם המוקדמות ניתן לשער שחלקם היו מגיעים לפריפריה בכל מקרה, גם ללא התמריצים.
אשר למקצועות במצוקה, פחות מתמחים במקצועות במצוקה אמרו שהושפעו מהמענקים מאשר מתמחים בפריפריה. ראינו עלייה קטנה מאוד בשיעור הפונים למקצועות אלו. יכול להיות שהייתה השפעה במקצועות מסוימים שבהם גם שינוי קטן במספר המתמחים הוא משמעותי.

 

חזרה