חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - ינואר 2016

תרבות הבטיחות בבתי החולים בישראל

מציגה:

ד"ר אסנת לב-ציון-קורח - הדסה, הר-הצופים

מוזמנים לדיון: פרופ' יואל דונחין - הדסה, עין-כרם
ד"ר אייל צימליכמן - מרכז רפואי שיבא
לצפיה במצגת לחצו כאן


לצפיה במצגת של ד"ר אסנת לב-ציון-רוקח לחצו כאן

לצפיה במצגת של פרופ' יואל דונחין לחצו כאן


תקציר

 

תרבות הבטיחות בבתי החולים בישראל

ד"ר אסנת לבציון-קורח, ד"ר ענת עקא-זהר וד"ר מיכל גינדי

רקע:

בבתי החולים בארץ, בדומה לעולם, נושא בטיחות המטופל צבר תאוצה בשנים האחרונות וכניסתה של האקרדיטציה ביססה את הנושא עוד יותר. מחקרים הראו כי קיים קשר ישיר בין רמת הבטיחות לתרבות בטיחות חיובית בבית החולים. תרבות בטיחות, שבאה לידי ביטוי בתקשורת חיובית ופתוחה. תרבות בה ניתן לדווח על טעויות מבלי להיענש, תרבות המעודדת הפקת לקחים ולמידה מערכתית. לאור החשיבות של פיתוח תרבות הבטיחות יש צורך במדידתה, בארה"ב נערכים סקרים בקרב צוותי בתי החולים, בארץ הדבר טרם בוצע.


מטרת המחקר:

הערכת רמת תרבות הבטיחות בבתי חולים בישראל ובחינת קשר למאפיינים ארגוניים וסקטוריאליים.


שיטת המחקר:

לצורך בחינת תרבות בטיחות ארגונית נעשה שימוש בשאלון ה-AHRQ) Agency for Healthcare Research and Quality) המקיים סקרים שוטפים להערכת תרבות בטיחות במוסדות בריאות בעולם Hospital Survey on Patient Safety Culture.

שאלוני הסקר עברו ולידציה ונמצאים בשימוש נרחב בארה"ב וב-30 מדינות ברחבי העולם. השאלון תורגם לעברית, עבר תיקוף מומחים בישראל והותאם למציאות הישראלית.

בסקר השתתפו 36 בתי חולים כלליים, נדגמו 500 אנשי צוות מכל בית חולים, השיבו לשאלון כ-3,500 אנשי צוות מכל הארץ. לכל אדם חושב ציון שיהיה ממוצע הסכמה על פני השאלון (אחוז התשובות בהם הוא "מסכים" או "מסכים מאד").


אוכלוסיית הסקר כללה:

רופאים ממחלקות האשפוז, אחיות ממחלקות האשפוז, נציגי מקצועות פרה רפואיים: עובדי רנטגן/הדמיה, עובדי מעבדה ורוקחים. תוך ייצוג הדרגים השונים.

השאלון הועבר לעובדים ע"י המחלקה לאיכות שירות ובטיחות של משרד הבריאות (שותפים למחקר) לראשונה במהלך החודשים אפריל - מאי 2012, בצורה אינטרנטית, עם תזכורות חוזרות מידי שבועיים. שיעור ההיענות היה 26%.


ממצאים עיקריים:

בבתי החולים בארץ ישנה מודעות ופעילות לשיפור הבטיחות. ותחושת העובדים היא כי ההנהלה פועלת לקידום הנושא. רוב העובדים חשים בנח לדווח אודות אירועים חריגים ומאמינים כי דיווח אודות טעויות ואירועים חריגים מוביל לשינויים חיוביים. בפועל למרות הכרה בחשיבות הדיווח, מספר הדיווחים קטן, חשוב לציין כי אחוז לא מבוטל מהמשיבים חש כי הטעות תיזקף לחובתו.

רוב המשיבים מתארים עבודת צוות ושותפות, אך התחושה הרווחת היא כי עומס העבודה גדול מידי ביחס לכמות כוח האדם. ברמה הבין מחלקתית ניכר כי ניתן וצריך לשפר את שיתופי הפעולה ורצף הטיפול.

בבתי החולים הקטנים קיימת שותפות טובה יותר בהשוואה לבתי החולים הבינוניים והגדולים וכן אווירת תרבות מקדמת בטיחות מפותחת יותר שם. בבחינת תרבות הבטיחות של בית החולים ביחס לסוג הבעלות, נמצא כי תרבות הבטיחות מעט מפותחת יותר בבתי החולים הפרטיים.


מסקנות והמלצות:

למרות שיעור ההיענות הנמוך יחסית ניתן להבין שהמודעות לתרבות הבטיחות בארץ קיימת ברוב בתי החולים. מהנתונים עולה, כי עדיין יש מקום לעידוד הדיווח ולסילוק החשש מענישה. יש להמשיך ולבסס את העשייה תוך דגש על העברת המידע בעת "העברת מקל". הממצאים בסקר בישראל דומים לאלו שנמצאו בסקרים בארה"ב.

חשוב להמשיך ולקיים סקר זה מידי שנה, כדי לעודד תרבות בטיחות ארגונית בבתי החולים, להעריך ולטפל בנושאים דורשי השיפור.

 

חזרה