חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - דצמבר 2015

שיקולי יעילות והוגנות בהעדפות קובעי מדיניות הבריאות

מציגים:

פרופ' עמיר שמואלי - האוניברסיטה העברית

ד"ר עפרה גולן - המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

מוזמנים לדיון: פרופ' יונתן הלוי - מרכז רפואי שערי צדק
מר ניר קידר - משרד הבריאות
ד"ר גיורא קפלן - מכון גרטנר
לצפיה במצגת לחצו כאןלצפיה במצגת לחצו כאן 


תקציר

 

שיקולי יעילות והוגנות בהעדפות קובעי מדיניות הבריאות בישראל

עמיר שמואלי, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים

עפרה גולן, המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

 

רקע

קיים מתח מסורתי וארוך שנים בין צעדי מדיניות מקדמי יעילות לבין צעדים מקדמי הוגנות.

 

מטרות

יעדי המחקר הם לנתח את החשיבות היחסית של שיקולי יעילות והוגנות אצל קובעי מדיניות הבריאות בישראל ברמה ההצהרתית, להשוותה לזו שנמצאה במדינות אחרות, ולזו המתבטאת בדירוג הטכנולוגיות על ידי ועדת הסל (משנת 2006/7).

 

שיטות

המשקלות היחסיים של הקריטריונים נאמדו באמצעות מתודולוגיית ה-Discrete Choice Experiment על ידי שימוש בתכנת Minds1000. הקריטריונים הם אלה ששימשו במחקר בינלאומי והותאמו למציאות הישראלית. פנינו ל- 147 קובעי מדיניות, 65 השלימו את הסקר (שיעור היענות של 44%). 40 בלבד המשיכו וענו על השאלון הדמוגרפי.

 

ממצאים ומסקנות

הממצאים הראו כי בסך הכול, קריטריוני היעילות הינם בעלי משקל כולל של 46% וקריטריוני ההוגנות - 54%. הקריטריון החשוב ביותר הוא "מימון הטכנולוגיה דרוש כדי שגם עניים יוכלו לקבלה", קריטריון הוגנות מובהק. הקריטריון אם הטכנולוגיה מיועדת לטיפול בעיקר בקשישים הוא הכי פחות חשוב ונמצא במקום השביעי.

רופאים מתגלים כבעלי העדפה לשיקולי הוגנות יותר מאלה שאינם רופאים, וקובעי מדיניות שהתנסו בחברות בוועדת הסל מתגלים כבעלי העדפה רבה יותר ממשיבים שלא היו חברי ועדת הסל לשיקולי יעילות.

ישראל מתייחדת באיזון יחסי במשקל המיוחס לשיקולי הוגנות ולשיקולי יעילות. לעומת זאת, במדינות המפותחות שבמחקר הבינלאומי, קיימת העדפה ניכרת לשיקולי יעילות.

התעדוף שנעשה על ידי חברי ועדת הסל 2006/7 אינו דומה לתעדוף המבוסס על העדפות קובעי מדיניות הבריאות כפי שנגזר מהסקר. דירוג ועדת הסל תואם את דירוג היעילות (לפי עלות ל QALY) יותר מאשר את הדירוג המבוסס על העדפות קובעי המדיניות שענו על הסקר.

חזרה