חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

מועדון חוקרים - פברואר 2015


רשמים לאומיים למחלות כרוניות - למה? איך וכמה?

מציגה:

פרופ' תמי שוחט, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

מוזמנים לדיון:    פרופ' ליאת לרנר, מכון גרטנר, מרכז רפואי שיבא
  פרופ' גבי חודיק, מכבי שירותי בריאות
  פרופ' עפרה קלטר-ליבוביץ, מכון גרטנר


 

 

לצפיה במצגת של תמי שוחט לחצו כאן

לצפיה במצגת של גבי חודיק לחצו כאן

לצפיה במצגת של עפרה קלטר-ליבוביץ לחצו כאן

 

 

תקציר

 רשמים לאומיים למחלות כרוניות - למה? איך וכמה?

תמי שוחט, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

רקע

רשמים למחלות (Disease registries) הם אוסף של מידע קליני על אוכלוסייה המוגדרת לפי מחלה או מצב. יש מדינות בהן מספר הרישומים למחלות שונות עולה על 100, והמובילות הן ארצות סקנדינביה. באופן מסורתי היעוד של רשמים כאלה היה ללמוד על שיעורי הימצאות של מחלות, מאפייני החולים, איתור קבוצות בסיכון, השוואת מגמות לאורך זמן וכד'. שימושים חדשים יותר נובעים מהסתכלות רחבה על מהות הרשמים. המידע ברשמים לאומיים מאפשר הערכת טכנולוגיות באוכלוסיות שלא נכללו בניסויים קליניים אקראיים כגון קשישים ונשים הרות. שימוש נוסף שנעשה ברשמי מחלות בשנים האחרונות ומהווה את המנוע העיקרי להקמת רשמים הוא האפשרות להשתמש ברשמים לשיפור תוצאי בריאות והורדה של ההוצאה על בריאות. על ידי זיהוי הבדלים בתוצאים באוכלוסייה הנסקרת ניתן לערוך השוואה של ביצועים בין מדינות, ברמה הלאומית ובאזורים בתוך מדינה, בין שירותי בריאות. ניתוח מעמיק של הסיבות להבדלים אלה יכול לתת מידע על ה"נוסחה" הטובה ביותר לטיפול ובכך לתרום לשיפור השירות הרפואי. במחקרים שבחנו רשמים למספר מחלות במדינות שונות הצליחו להראות קשר בין עצם קיום הרשמים ושיפור בתוצאי בריאות. כך לדוגמה הצליחו להראות קשר בין הקמת רשם לאוטם שריר הלב בשבדיה ושיפור בהיצמדות להנחיות קליניות לטיפול. שיפור משמעותי בביצועים בעיקר של בתי החולים ה"חלשים" הודגם כאשר ניהול הרשמים נעשה בשקיפות מלאה לבתי החולים ולציבור הרחב.   


מטרה

לתאר את הרשמים הלאומיים למחלות כרוניות הקיימים בישראל. לתאר את תהליכי ההקמה של רשמים חדשים כולל הסוגיות המקצועיות והאתיות.


שיטות
הקמה של רשם לאומי כרוכה בעלויות רבות ובלוגיסטיקה לעיתים מורכבת. לפיכך נקבעו בחוזר מנכ"ל קוים מנחים להקמת רשמים לאומיים. הוצאת הנחיות אילו לוותה בחקיקת תקנות על חובת הדיווח למשרד הבריאות. לכל רשם יש פרוטוקול לאיסוף הנתונים, והמטרה לשלב מקורות מידע על ידי הצלבה של נתוני הרשמים עם קובץ אשפוזים, מרשם התושבים ובשאיפה נתוני הביטוח הלאומי.

הקמה של רשם לאומי כרוכה בעלויות רבות ובלוגיסטיקה לעיתים מורכבת. לפיכך נקבעו בחוזר מנכ"ל קוים מנחים להקמת רשמים לאומיים. הוצאת הנחיות אילו לוותה בחקיקת תקנות על חובת הדיווח למשרד הבריאות. לכל רשם יש פרוטוקול לאיסוף הנתונים, והמטרה לשלב מקורות מידע על ידי הצלבה של נתוני הרשמים עם קובץ אשפוזים, מרשם התושבים ובשאיפה נתוני הביטוח הלאומי.


תוצאות

הרשם הלאומי הוותיק בישראל הוא רשם הסרטן שמתפקד בכוח חוק ייעודי. רשם זה מאפשר קביעת שיעורי היארעות, שיעורי הישרדות, מגמות לאורך זמן, השוואה בינלאומית, והוא בסיס לחקירות במקרים של חשד לעודף תחלואה מסרטן. רשמים אחרים שהוקמו עבור משרד הבריאות כוללים את הרשם לתינוקות במשקלי לידה נמוכים מאד, רשם הטראומה, רשם ה-IVF והם מנוהלים במכון גרטנר. בשנה האחרונה הוקמו במרכז הלאומי לבקרת מחלות רשם לניתוחים בריאטרים, רשם סוכרת וטרום סוכרת ורשם לשבץ מוחי. הרשמים החדשים משלבים מרכיבי מידע ארוך טווח. כך לדוגמא ברשם ניתוחים בריאטרים נאסף מידע על החולים חצי שנה ושנה לאחר הניתוח וניתן להשוות תוצאים כגון אחוז ירידה במשקל וירידה בגורמי סיכון למחלות אחרות לפי משתנים שונים. רשם סוכרת יאפשר הערכה של תוכניות קידום בריאות שהושקו בשנים האחרונות. במהלך ההרצאה יינתנו דוגמאות לשימושים במספר רשמים.

הרשם הלאומי הוותיק בישראל הוא רשם הסרטן שמתפקד בכוח חוק ייעודי. רשם זה מאפשר קביעת שיעורי היארעות, שיעורי הישרדות, מגמות לאורך זמן, השוואה בינלאומית, והוא בסיס לחקירות במקרים של חשד לעודף תחלואה מסרטן. רשמים אחרים שהוקמו עבור משרד הבריאות כוללים את הרשם לתינוקות במשקלי לידה נמוכים מאד, רשם הטראומה, רשם ה-IVF והם מנוהלים במכון גרטנר. בשנה האחרונה הוקמו במרכז הלאומי לבקרת מחלות רשם לניתוחים בריאטרים, רשם סוכרת וטרום סוכרת ורשם לשבץ מוחי. הרשמים החדשים משלבים מרכיבי מידע ארוך טווח. כך לדוגמא ברשם ניתוחים בריאטרים נאסף מידע על החולים חצי שנה ושנה לאחר הניתוח וניתן להשוות תוצאים כגון אחוז ירידה במשקל וירידה בגורמי סיכון למחלות אחרות לפי משתנים שונים. רשם סוכרת יאפשר הערכה של תוכניות קידום בריאות שהושקו בשנים האחרונות. במהלך ההרצאה יינתנו דוגמאות לשימושים במספר רשמים.


סיכום

לרשמים לאומיים למחלות כרוניות יש פוטנציאל לשמש כלי עוצמתי לשיפור תוצאי בריאות ולהורדת ההוצאה על בריאות. לשם כך דרוש מידע מקיף, זמינות, ושיתוף פעולה עם מקורות הדיווח. מערכת הבריאות בישראל ניחנה בתנאים המאפשרים (במימון מתאים) הקמה של רשמים יעילים ומועילים. 

חזרה