חיפוש
חיפוש מתקדם
אודות המכון
פעילויות המכון
מוסדות המכון
מענקי מחקר
תקצירי מחקרים
פרסומי המכון
 

פרופ' שפרה שורץ

 

Ph.D מדעי הבריאות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המרכז לחינוך רפואי על שם משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
תחומי מחקר מרכזיים: היסטוריה של הרפואה ושרותי הבריאות בישראל, פוליטיקה ובריאות, בריאות בעלייה הגדולה, חוק ביטוח בריאות, התפתחותה של קופת חולים הכללית.
ספרים:
שורץ שפרה, "קופת חולים הכללית, 1911-1937", הוצאת המכון למורשת בן גוריון, שדה בוקר, 1997.
שורץ שפרה, "קופת חולים, הסתדרות ממשלה", הוצאת המכון למורשת בן גוריון, שדה בוקר, 2000.
שחורי-רובין צפורה, שורץ שפרה, "הדסה לבריאות העם", הוצאת הספריה הציונית, ירושלים 2003.
דורון חיים, שורץ שפרה, "הרפואה בקהילה", הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 2004.
shvarts@bgumail.bgu.ac.il