חיפוש
חיפוש מתקדם
אודות המכון
פעילויות המכון
מוסדות המכון
מענקי מחקר
תקצירי מחקרים
פרסומי המכון
 

פרופ' לאה אחדות

עמיתה בכירה במכון ון ליר וחברה בצוות התוכנית לכלכלה ולחברה מ-2007.
מרצה בכירה וחברת סגל בבית הספר למדעי החברה והניהול במרכז האקדמי רופין.
מילאה שורה של תפקידי ניהול של יחידות מחקר במוסד לביטוח לאומי.
מנהלת המכון למחקר כלכלי - חברתי של ההסתדרות, 1999-1996. סמנכ"לית למחקר ולתכנון של המוסד לביטוח לאומי וחברת מנהלת המוסד, 2006-2001.
הופקדה על הכנת דוח העוני והסקירה השנתית של הביטוח הלאומי. כחברת מנהלת הביטוח הלאומי היא עמדה בראש ועדות שעסקו בפיתוח תשתיות מידע ומחקרובפיתוח מיזמים חברתיים בקהילה.
השתתפה בוועדות ממשלתיות וציבוריות כחברה או כמשקיפה וייצגה את ישראל בפורומים בינלאומיים.
leaha@vanleer.org.il