חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

יום עיון בנושא:
התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל
23 ביוני, 2011, מלון דן אכדיה, הרצליה


תוכנית ומצגות:

 

10:00-09:30 

מושב ראשון:  יו"ר: פרופ' אליק אבירם
 דברי פתיחה:          פרופ' מור יוסף 
                              פרופ' רוני גמזו 
11:00-10:00 ממצאי הדו"ח ועמדות רופאים ראשונים: יו"ר: פרופ' אורה פלטיאל 
 

ממצאי דו"ח התוכנית לשנים 2009-2007: פרופ' אורלי מנור

 

ממצאי סקר הבוחן את תפיסותיהם של רופאים ראשוניים ביחס לתוכנית: ד"ר ברוך רוזן 

12:00-11:00

האם ניתן להמשיך ולשפר איזון סוכרת?

  יו"ר הפאנל: פרופ' אריה בן יהודה, פרופ' איתמר רז 
  משתתפים:  ד"ר ניקי ליברמן - כללית שירותי בריאות 
 

                   ד"ר טוני היימן - מכבי שרותי בריאות

 

                   פרופ' מיכה רפפורט - לאומית שירותי בריאות

                     ד"ר לודמילה ליסי - קופת חולים מאוחדת
12:30-12:00

הפסקת קפה

14:30-12:00 מושב שני: יו"ר: פרופ' עמיר שמואלי
  איכות בחינוך: מדידה בשרות הלמידה 
  פרופ' מיכל בלר, מנכל"ית, הרשות הארצית למדדיה והערכה בחינוך (ראמ"ה) 
  תעדנו BMI - ומה עכשיו?
 

יו"ר הפאנל:  פרופ' אבי פורת, ד"ר רונית קלדרון  

 

משתתפים:   הצגת הקווים המנחים: פרופ' חוה טבנקין 

 

                    גב' כלנית קיי - כללית שירותי בריאות 

 

                    ד"ר רונית אנדוולט - מכבי שירותי בריאות 

 

                    ד"ר ניר ברק - לאומית שירותי בריאות 

                      ד"ר דרור דיקר - קופת חולים מאוחדת  
 

דברי סיכום:  ד"ר בעז לב 

 

 דו"ח התוכנית לשנים 2009-2007