חיפוש
חיפוש מתקדם
פעילויות
מועדון חוקרים
פורום מדיניות
סדנאות
כנס ים-המלח
הכנס השנתי
כנסים בינלאומיים
אירועים אחרים
 

פעילויות

במטרה לעודד שיח מדעי וציבורי ושיתוף פעולה של כל הארגונים והאישים המובילים במערכת הבריאות, באקדמיה ובממשל, מקיים המכון סדרה קבועה של מפגשים.

מועדון חוקרים
מפגש חודשי במתכונת סמינר בו מוצגות ועומדות לדיון עבודות מחקר שהסתיימו או במהלך ביצוען.

פורום מדיניות
מפגש בכירי מערכת הבריאות לשם דיון והחלפת דעות בנושאים אקטואליים.

סדנאות
פגישות עבודה סגורות בהשתתפות מומחים מהארץ ומחו"ל בהן נלמד באופן מעמיק נושא ממוקד תוך השוואה עם חלופות שונות שנבדקו בארצות אחרות.

כנס ים-המלח
כנסי ים-המלח השנתיים נועדו לדון בשאלות מדיניות בריאות הנמצאות על סדר היום הציבורי במטרה לשפר את תפקודה של מערכת הבריאות. בכנסים משתתפת צמרת מערכת הבריאות בארץ מכל המגזרים והם משמשים כבמה לחילופי דעות, הסקת מסקנות, השגת הסכמות וגיבוש המלצות.

הכנס השנתי
אחת לשנה נערך כנס מחקר במדיניות בריאות. בכנס מוצגות עבודות מחקר בנושאים שהם בתחום עיסוקו של המכון.

כנסים בינלאומיים
אחת למספר שנים נערך בירושלים כנס בינלאומי בנושא מדיניות בריאות, ובו הרצאות מוזמנות והצגה של מחקרים בנושאים המעסיקים את קהילת הבריאות הבינלאומית.

Israel Journal of Health Policy Research 
כתב העת הישראלי היחידי המוקדש למחקר במדיניות בריאות. העיתון הינו דיגיטאלי והגישה אליו חופשית. לעיתון 

אירועים אחרים
ימי עיון וערבי ספר שנערכים במימון ובחסות המכון הלאומי.