חיפוש
חיפוש מתקדם
מענקי מחקר
טפסים
 

מענקי מחקר

 

מועצת הבריאות הסמיכה את המכון הלאומי לערוך ולעודד מחקרים, סקרים וחוות דעת מקצועיות שמטרתם להעריך את ישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואת השפעתו על שרותי הבריאות בישראל.

מידי שנה מפרסם המכון הלאומי "קול קורא" – להגשת הצעות מחקר. הזמנה נשלחת למוסדות ולחוקרים העוסקים בנושא וכן מתפרסמת בעיתונות. ההצעות הרלוונטיות עוברות תהליך מקובל של הערכת עמיתים בארץ ובחו"ל וההחלטה הסופית היא בידי ועדת המחקר של המכון.


תחומי המחקר העיקריים של המכון הלאומי הינם:
 מדיניות הבריאות
 ארגון שרותי הבריאות
 כלכלת בריאות
 איכות שרותי בריאות


ה"קול קורא" עשוי להדגיש ולהזמין הצעות בנושאים ממוקדים יותר בהתאם להמלצות של מועצת הבריאות או מוסדות המכון.

 

מידי שנה מוגשות כ-250 הצעות מחקר, מתוכן כ-20% מקבלות אישור סופי על ידי ועדת המחקר.

 

החוקרים נדרשים לדווח על התקדמות המחקר ומעת לעת מוזמנים להציג את ממצאיהם ולדון עליהם בפורום המתאים (מועדון חוקרים, כנסים, סדנאות ועוד).

 

לכניסה לאתר ניהול מחקרים לחצו כאן